Bestyrelsen

Formand:

Henning Dam
Tlf:
Email: henning1dam@gmail.com

Kasserer:

Knud Erik Holm
Tlf: 61 72 36 50
Email: knuderikholm@c.dk

Bestyrelsesmedlem:

Finn H. O. Andersen
Tlf: 20 27 42 13
Email: fhoa@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem:

Andser Secher
Tlf: 29 24 28 23
Email: anders.secher@gmail.com

Suppleant:

Mangler