Bestyrelsen

Formand:

Henning Dam
Tlf:
Email: henning.dam@dsg.dk

Næstformand:

Vakant

Kasserer:

Knud Erik Holm
Tlf: 61 72 36 50
Email: knuderikholm@c.dk

Sekretær:

Finn Helge Oesterling Andersen
Tlf: 74 61 77 82 – 20 27 42 13
Email: fhoa@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem:

Andser Secher
Tlf: 29 24 28 23
Email: anders.secher@gmail.com

 

Suppleant:

Bent Knudsen – Fyn
Jørn Thermansen – Midt